De CEO en zijn schoonzoon

Dit voorbeeld is één van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat de nieuwe generatie die op de arbeidsmarkt komt, andere zaken belangrijk vindt dan de generaties boven hen. Voor de nieuwe generatie is het van belang dat een organisatie een duidelijke visie heeft en kernwaarden worden nageleefd.  Daarnaast willen zij betrokken worden bij de koers van de organisatie en hun bijdrage leveren.  Zij willen ontwikkelen in en met de organisatie.  Investeren in deze jonge professionals is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Weet u wat u moet doen om ze in uw organisatie te behouden?

 

Verbinding als kernkwaliteit ter verbetering van uw rendement

De jonge professionals van vandaag lijken enorm te verschillen van de generaties die hen voorgingen. Zo zijn jonge professionals:
- minder verbonden aan hiërarchie en autoriteit
- minder loyaal en nemen gemakkelijker afstand van vaste dienstverbanden en
- hebben zij veel behoefte aan een positieve werkomgeving en
- streven zij naar een hoog gevoel van intern geluk.
Deze generatie is gewend aan welvaart en automatisering, social media en mobiliteit. Zij hebben de overtuiging dat alles maakbaar is, zolang ze zich er voor inzetten. De nadruk ligt dan ook voor hen op zelfrealisatie en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast voelen zij zich verbonden met maatschappelijke en duurzame thema’s.

Binnen organisaties zien wij dat deze generatie het van groot belang vindt zich te kunnen identificeren met de missie en identiteit. Daarnaast willen zij een ‘goede deal’ maken. Voor hen bestaat die uit een combinatie van geld, interessant werk, mooie projecten en gezellige collega’s.

Voor u als werkgever is rendement waarschijnlijk de voornaamste reden om medewerkers te verbinden aan uw organisatie. Wij zien dat het rendement verhoogt doordat:

  1. De uitstroom een daarmee gepaarde kosten dalen
  2. De productiviteit van de medewerkers toeneemt
  3. Klanten meer tevreden zijn en meer omzet geven
  4. Medewerkers andere medewerkers werven en
  5. Medewerkers vol trots vertellen over uw organisatie naar de buitenwereld

Wanneer organisaties weten wat jonge mensen aan hen bindt, kunnen zij de juiste instrumenten inzetten. GetNaked snapt heel goed wat verschillende generaties belangrijk vinden. Alle generaties hebben zo hun eigen behoeftes die ze hebben meegenomen uit hun opvoeding.

Als u wilt investeren in de toekomst van uw organisatie komen wij graag vertellen hoe wij u daar bij kunnen ondersteunen.  Wij weten hoe u bedrijf aantrekkelijk kan worden en blijven voor jonge professionals.

Hier kunt u meer lezen over onze programma’s.

 

Reageren uitgeschakeld