Methodiek

Onze methodieken

In de loop der jaren heeft GetNaked verschillende theorieën en methodieken mogen uitproberen in verschillende klantsituaties. Uiteraard blijven we experimenteren met innovatieve oplossingen, maar inmiddels hebben we een aantal methodieken vast opgenomen in ons assortiment, aangezien deze elke keer weer hun kracht bewijzen. Deze willen we graag met u delen.

 

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI) is een methodiek en tevens een filosofie. De filosofie heeft een basis zienswijze die in de methodiek is doorgevoerd: als je om iets goeds vraagt krijg je dat ook terug.

AI richt zich niet op het analyseren van het probleem en het repareren van het defect, maar op het zoeken naar en versterken van goede oplossingen die al bestaan. Vanuit goede ervaringen van de deelnemers wordt een nieuwe toekomst ontwikkeld. Daarmee is het een ideale manier om draagvlak voor een verandering te creëren.

 

Value Profit Chain:

Uitgangspunt van het Value Profit Chain (VPC) model is het uitwisselen van waarde. Hoe hoger de waarde van de medewerkers, hoe meer waarde een organisatie kan toevoegen aan klanten. Daarmee stijgt de klantwaarde. Een hogere klantwaarde leidt weer tot hogere waarde voor de organisatie. Hoge klanttevredenheid betekent hogere inkomsten maar leidt ook tot een hoger aanbevelingsgedrag. De inkomsten worden vervolgens opnieuw geïnvesteerd in dezelfde waardeketen, dus in medewerkers en de maatschappij. Een organisatie staat niet op zichzelf en heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Klantwaarde management:

Dit model gaat uit van een outside-in aanpak om zo de wensen van de klant mee te nemen in de uitvoering van de strategie, tactiek en operatie van de organisatie. Dit is dé methode om de belofte van de organisatie aan haar klanten beter aan te laten sluiten op diens verwachtingen. Met behulp van dit denkmodel is het goed mogelijk om als organisatie in de toekomst zelf deze veranderingen door te voeren, zonder externe krachten. Met behulp van dit model kunnen de drijfveren, waarden en overtuigingen van zowel de medewerkers, als van de klanten worden vastgelegd.

 

Breinleren:

Breinleren is een visie op onderwijs en training die voortkomt uit de nieuwe inzichten van neurologie en neuro-psychologie. Die inzichten leren ons dat het brein plastisch is en dat alle ervaringen leiden tot veranderingen in het brein. Daarnaast blijken verschillende hersendelen in verschillende situaties actief te zijn. Dat is een belangrijk gegeven voor de manier waarop mensen effectief leren. Wij gebruiken breinleren om onze trainingen zo effectief mogelijk in te richten en om de  leerbereidheid van de deelnemers te verhogen.

 

Divergeren / Convergeren:

Divergeren is een methodiek om deelnemers nieuwe mogelijkheden voor bestaande problemen te laten bedenken. Belangrijk hierbij is om de realiteit even volledig los te laten. Wij weten dat dat moeilijk is en hebben een aantal krachtige methodes ontwikkeld. Met convergeren gaan we terug naar de realiteit. Toetsen, afwegen, kiezen en verfijnen zijn daarbij belangrijke onderdelen.

Het divergeer/convergeer proces is een creatief proces waarbij het belangrijk is dat de deelnemers zich veilig voelen en positief naar elkaar zijn. Wij werken altijd aan die veiligheid voor aanvang van dit proces.

 

Mindmapping:

Mindmapping maakt het eenvoudig om op heldere en krachtige wijze een overzicht te maken van een situatie of beeld. De kracht van mindmappen is dat het op dezelfde manier werkt als de hersenen. Een mindmap bestaat uit kleuren, lijnen en plaatjes die gemakkelijk door de hersenen worden opgeslagen en verwerkt. Mindmappen maakt het bovendien mogelijk om op een impliciete manier aan de slag te gaan met een probleem.

 

Moodboards:

Een moodboard is een visualisatie van een concept, idee, gedachte of gevoel. Een moodboard wordt vaak gebruikt om een sfeerimpressie te geven en zo de presentatie te ondersteunen. Het maken van een moodboard wordt door onze deelnemers als verhelderend en leuk ervaren. Zo nu en dan zetten wij het moodboard ook in bij het divergeer/convergeer proces.

 

Energizers:

Energizers zijn korte, speelse oefeningen met een groep om het energieniveau omhoog te gooien. Een dankbare afleiding of opwarmer om deelnemers klaar te maken voor het creatieve proces of een andere intensieve sessie.

 

Gekleurd gedrag; persoonlijkheidstypologie

Gekleurd gedrag gaat uit van 4 primaire kleuren om persoonlijkheidstypen en gedragsstijlen van mensen aan te duiden.  Deze kleuren worden geassocieerd met persoonlijke krachten of gaven, drijfveren, waarden, normen, bronnen van vreugde, behoeften en stress veroorzakende factoren.  Wij gebruiken Je Ware Kleur om deelnemers begrip te geven van elkaars gedrag en zo optimaal met elkaar te communiceren.

 

Creatieve sessies:

Schilderen, knippen en plakken, kleien, filmen, dichten. Wij gebruiken bijna alle ambachtelijke creativiteitsvormen om onze deelnemers met hun hart en handen te leren werken. Dat vraagt om iets heel anders dan wat de meeste mensen de hele dag doen. Het werkt kalmerend en ontwapenend, altijd een heerlijke dag om op terug te kijken.

Reageren uitgeschakeld